ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ!

Η μετάβαση στην ανεργία δεν αποτελεί μια ευχάριστη εμπειρία ζωής. Ακόμα πιο δυσάρεστη εμπειρία είναι η παραμονή σε αυτή τη θέση για πολλά χρόνια. Η εύρεση κάποιας θέσης στην αγορά εργασίας  μπορεί να επιτευχθεί με ιδιαίτερη επιτυχία για όσους ξέρουν πώς να επιλέξουν με βάση την τρέχουσα προσφορά, διαθέτουν εκπαίδευση και προσόντα. Τι γίνεται όμως με τους άνεργους που στερούνται εκπαίδευσης και προσόντων;

Ξεκινήσαμε το έργο τον Οκτώβριο του 2018 με στόχο την υποστήριξη της εκπαίδευσης των ανέργων ηλικίας κάτω των 29 ετών. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία μέχρι τις 31.12.2018 στην Ελλάδα είχαν καταχωρηθεί 231.215 ενήλικες άνεργοι ηλικίας μέχρι 29 ετών, 25.519 εκ των οποίων είχαν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που σημαίνει ότι 11,03% των ενήλικων ανέργων ηλικίας μέχρι 29 ετών είχαν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η πολυετής εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης των καταναλωτών μας έχει δείξει ότι η εκπαίδευση των καταναλωτών ως διατομεακή επιμόρφωση στα χρηματοοικονομικά, στα μέσα ενημέρωσης, στην περιβαλλοντική και νομική εκπαίδευση, είναι χρήσιμη για όλες τις ηλικιακές ομάδες επειδή βασίζεται στην πραγματική ζωή και έχει άμεση εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Αναπτύξαμε αυτήν την ιδέα μέσω ενός διεθνούς προγράμματος  με συνεργαζόμενους οργανισμούς στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία. Μέσα σε διάρκεια δύο ετών, εντοπίσαμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ανέργων, δημιουργήσαμε περιπτωσιολογικές μελέτες από την καθημερινή ζωή των καταναλωτών και προτείναμε μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της ανάπτυξης των Βασικών Ικανοτήτων.

Παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία, δοκιμάσαμε μεμονωμένα κομμάτια του εκπαιδευτικού προγράμματος σε κάθε χώρα. Μελέτες περίπτωσης από τη σύγχρονη ζωή, υποστηρίζουν την προθυμία των ανέργων να μάθουν και να προσπαθούν σε διάφορους τομείς, να επιλύουν εργασίες και προβλήματα, να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να εφαρμόζουν ό,τι έχουν μάθει, σε καταστάσεις στην καθημερινή ζωή. Οι άνεργοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση και εξέφρασαν ότι αυτή η μορφή εκπαίδευσης τους βοηθά να εκφράζουν τις ιδέες τους πιο αποτελεσματικά, να επικοινωνήσουν και να παρουσιάζουν τη δικές τους συμπεριφορές. Οι συζητήσεις με τους άνεργους, μας επιβεβαίωσαν ότι το πρόγραμμα εκπαίδευσης των καταναλωτών έχει κινήσει το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας την αξία της δια βίου μάθησης και την επιρροή που ασκεί στις ευκαιρίες της ζωής.

Γεννιούνται εκ των πραγμάτων ερωτήματα. Το υφιστάμενο σύστημα επιτρέπει στους άνεργους να προετοιμαστούν για να καλύψουν θέσεις στην αγορά εργασίας; Ποιες ευκαιρίες εκπαίδευσης δημιουργούνται για όσους έχουν φοιτήσει μόνο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Τα αποτελέσματα του έργου Ανάπτυξη Βασικών Ικανοτήτων των Ενηλίκων μέσω ενός Καινοτόμου Προγράμματος Εκπαίδευσης των Καταναλωτών θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για να ανοίξει ένας νέος διάλογος με τα αρμόδια Υπουργεία και Φορείς.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *