Podpořme vzdělávací programy pro nezaměstnané

Tisková zpráva

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. ukončil dva roky trvající vzdělávací projekt, který vznikl jako společný projekt evropských spotřebitelských organizací Řecka, Itálie, České republiky a Slovenska.

Projekt reaguje na problémy nezaměstnaných mladých lidí v zemích Evropské unie. Statistické údaje o všech nezaměstnaných, pro které je vzdělávací program určen, ukazují, že v roce 2019 bylo v České republice evidováno průměrně 30 100 nezaměstnaných ve věku do 29 let, z nichž 18 500 mělo pouze základní nebo nižší střední vzdělání.

Inovativní program rozšířil nabídku vzdělávání pro nezaměstnané do 29 let s nízkou úrovní schopností, nebo nízkou kvalifikací. Výměna zkušeností pedagogů zase podporuje rozvoj jejich odbornosti v tomto druhu vzdělávání.

Program spotřebitelského vzdělávání začal výzkumem potřeb nezaměstnaných a na tomto základě byly vytvořeny případové studie z každodenního života spotřebitelů. K případovým studiím byla vytvořena metodika s cílem podpořit rozvoj společenských a občanských kompetencí a rozvoj komunikace v mateřském jazyce. Inovativní program byl doplněn o inovativní nástroje na měření rozvoje klíčových kompetencí.

Program spotřebitelského vzdělávání byl ověřen na vzorku nezaměstnaných do 29 let, ve všech zúčastněných zemích. Závěry z ověřování potvrzují, že obsah a metodika vzdělávání podporují zájem nezaměstnaných se dále vzdělávat a rozvíjet klíčové kompetence potřebné pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Probuzení zájmu nezaměstnaných o vzdělávání naznačuje možnosti, jak pomoci nezaměstnaným s nízkou úrovní schopností, anebo nízkou kvalifikací při hledání uplatnění ve společnosti a na trhu práce.

Současná podoba řešení nezaměstnanosti mladých lidí zvýhodňuje přípravu nezaměstnaných pro konkrétní pozice na trhu práce. V dnešní na vzdělávání zaměřené ekonomice bychom očekávali, že stát podporuje také programy dalšího vzdělávání nezaměstnaných, ve kterých by si rozvíjeli také klíčové kompetence potřebné pro celoživotní vzdělávání a využili je při hledání uplatnění na trhu práce.

Marcela Reichelová, předsedkyně SOS MaS, z. s.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
[email protected]

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý, neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: [email protected] nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *